Podpisanie umowy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

25 kwietnia Dyrektor naszego Liceum – dr Waldemar Sęczyk – spotkał się z Dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Karolem Kiczką, Prodziekanem tegoż Wydziału – dr. Jackiem Przygodzkim oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. promocji Wydziału – dr. Rafałem Cieślą. Owocem spotkania była podpisana umowa o współpracy edukacyjnej pomiędzy Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz naszą szkołą. Zakres współpracy obejmie działalność dydaktyczną oraz popularyzowanie wiedzy prawniczej, administracyjnej i ekonomicznej.

Siłą rzeczy uczniowie naszego Liceum, którzy zdecydują się podjąć studia na wymienionych kierunkach, będą mieli okazję już w szkole zapoznać się tajnikami prawa czy ekonomii.

 Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.