1d pod Atlantami

Klasa I d w poniedziałek 02 października wraz z wychowawcą p. Sylwią Błaszczyk ponownie uczestniczyła w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu.

Tym razem temat zajęć dotyczył cyfrowych źródeł informacji. Uczniowie poznali zagadnienia związane z prawem autorskim oraz cyfrowe źródła informacji, a także zasady wykorzystywania ich zasobów. Zdobyta wiedza z pewnością przyda się przy pisaniu prac zaliczeniowych, referatów nie tylko w liceum, ale i na studiach.