Program V Festiwalu Wizualnego

Już jutro otwieramy piątą edycję naszego festiwalu.

„Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura” – tak Johann Gottfried Herder rozpoczął swoją fundamentalną dla filozofii rozprawę. Minęło ponad 200 lat od jej publikacji, a ta sentencja wciąż jest aktualna. Powstały setki definicji, a mimo to wciąż trwają dyskusje na temat tego, co stanowi kulturę. W tym roku przyłączymy się do niej, w ramach kolejnego, piątego już Festiwalu Wizualnego. Chcemy zachęcić młodszych jak i starszych odbiorców do zbadania fenomenu kultury, wejścia w nią, doświadczania jej jak i tworzenia. Stąd hasło przewodnie tegorocznej odsłony naszej cyklicznej inicjatywy brzmi „Buszujący w kulturze”. Nawiązując w formie do tytułu kultowej powieści Salingera, chcemy zachęcić ludzi do własnego zdefiniowania wielowymiarowego zjawiska, jakim jest kultura. Do pójścia z jej biegiem lub na wzór bohatera wspomnianego dzieła, zbuntowania się przeciw niej.

W tym roku chcemy częściowo zmienić ofertę festiwalową i skupić się głównie na kinie fabularnym. Pokazać dzieła zarówno polskie jak i światowe, znane jak i pozostające poza głównym nurtem kinematografii. Równolegle odbędą się wykłady związane z tematem Festiwalu, jak i warsztaty fotograficzne. Jak co roku odbędą się konkursy fotograficzne, tym razem w nieco zmienionej formie.

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Bez względu na wiek i doświadczenie. Liczymy na Państwa wsparcie. Mam nadzieję, że zmotywujecie Państwo swoich podopiecznych do uczestnictwa w konkursach jak i przygotowanych projekcjach oraz wykładach.

V Festiwal Wizualny został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

V Festiwal Wizualny – konkurs fotograficzny

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. odbędzie się już piąta odsłona Festiwalu Wizualnego. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa w zorganizowanym w ramach wydarzenia kulturalnego konkursie fotograficznym. Poniżej regulamin konkursu:

KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY „BUSZUJĄCY W KULTURZE” W RAMACH V FESTIWALU WIZUALNEGO

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w
Wałbrzychu we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Adresat konkursu: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego.
III. Cele konkursu:

 • przedstawienie prac ambitnych wałbrzyskich artystów wśród publiczności;
 • promowanie aktywności artystycznej wśród społeczeństwa;
 • zachęcenie do wyrażenia własnej osoby poprzez sztukę;
 • rozbudzenie zainteresowania sztuką fotograficzną.

Przedmiot oceny konkursowej:

Prace fotograficzne odnoszące się do myśli przewodniej Festiwalu Wizualnego – „Buszujący w kulturze”. Konkurs daje uczestnikom swobodę w interpretacji tematu, natomiast organizatorzy liczą na kreatywność uczestników.

a) W pracy oceniane będą:

 • walory estetyczne;
 • oryginalność;
 • pomysł w interpretacji tematu.

 b) PRACE FOTOGRAFICZNE (3 sztuki)

Prace fotograficzne należy wykonać indywidualnie. Dopuszcza się wszystkie techniki fotograficzne (cyfrowa, analogowa, fotomontaż itd.).

Format prac minimum: 13/18 cm [!]

Wszystkie nagrodzone prace będą prezentowane podczas Festiwalu Wizualnego w III LO w Wałbrzychu.

Struktura i przebieg konkursu:

a) Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć prace fotograficzne (w formie wywołanych fotografii lub ewentualnie na pendrive’ie albo innym nośniku danych) na adres:

Zespół Szkół nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Jordana 4
58-305 Wałbrzych

b) Konkurs zostanie zrealizowany w dwu kategoriach wiekowych

– młodzież gimnazjalna

– młodzież licealna i dorośli

b) TERMINY

Ogłoszenie konkursu:14.04.2017
Nabór prac: 27.05.2017
Wyniki konkursu: 31 maja (podczas otwarcia Festiwalu w Teatrze Dramatycznym), 2 czerwca na szkolnej stronie internetowej

c) Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły (w przypadku uczniów), numer telefonu kontaktowego.

d) Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i na stronie internetowej Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych (w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych).

Podpisanie umowy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

25 kwietnia Dyrektor naszego Liceum – dr Waldemar Sęczyk – spotkał się z Dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Karolem Kiczką, Prodziekanem tegoż Wydziału – dr. Jackiem Przygodzkim oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. promocji Wydziału – dr. Rafałem Cieślą. Owocem spotkania była podpisana umowa o współpracy edukacyjnej pomiędzy Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz naszą szkołą. Zakres współpracy obejmie działalność dydaktyczną oraz popularyzowanie wiedzy prawniczej, administracyjnej i ekonomicznej.

Siłą rzeczy uczniowie naszego Liceum, którzy zdecydują się podjąć studia na wymienionych kierunkach, będą mieli okazję już w szkole zapoznać się tajnikami prawa czy ekonomii.

 Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Czy znasz współczesną fantastykę?”

W poniedziałek, 24 kwietnia, w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz współczesną fantastykę?”. Uczniowie mieli za zadanie napisać test sprawdzający ich wiedzę dotyczącą wybranej wcześniej książki z gatunków fantasy lub science fiction. Poniżej lista laureatów konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu wspaniałych chwil przy ulubionych książkach! 🙂

Kategoria Andrzej Sapkowski – Aleksander Przybyła

Kategoria J.K. Rowling – „Harry Potter i przeklęte dziecko”

1 miejsce – Martyna Babecka

2 miejsce – Nikola Brużewicz

3 miejsce – Karolina Firmanty

Kategoria Suzanne Collins – „Igrzyska Śmierci”

1 miejsce – Martyna Ratajczyk

2 miejsce – Agata Drąg

3 miejsce – Agata Jabłuszewska

Konkurs czytelniczy w języku angielskim Bookworms 2017

Zapraszamy wszystkich uczniów klas licealnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu czytelniczego „Bookworms 2017”. Uczestnicy będą mieli za zadanie przeczytać jedną z podanych poniżej pozycji w języku angielskim, a następnie w czerwcu napisać test dotyczący znajomości lektury – także w języku angielskim! 🙂

Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą się zgłosić do swoich nauczycieli języka angielskiego!

Lista Bookworms 2017

Poziom 3 (dla klas 1):

 • Chemical Secret
 • Love Story
 • Frankenstein
 • The Last Sherlock Holmes Story
 • The Picture of Dorian Grey
 • The Prisoner of Zenda
 • Justice
 • Skyjack!
 • The Star Zoo
 • Wyatt’s Hurricane
 • Tooth and Claw Short Stories
 • Tales of Mystery and Imagination

Poziom 4 ( dla klas 2):

 • The Moonspiners
 • Desert, Mountain, Sea
 • Three Men in a Boat
 • The Big Sleep
 • Death of an Englishman
 • Dr Jekyll and Mr Hyde
 • The Hound of Baskervilles
 • Treasure Island
 • The Uniquiet Grave Short Stories
 • The Songs of Distant Earth and Other Stories
 • Silas Marner
 • Mr Midshipman Hornblower

Konkurs „Moje Rozstanie z Kanapą”

„Moje Rozstanie z Kanapą” – ogólnopolski konkurs na film nagrany telefonem komórkowym

Uczniowie naszej szkoły: NATALIA KOŻUCH i MARCIN SOSIALUK z klasy IIA ,wzięli udział w  konkursie, który jest owocem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Konkurs skierowany był do tych wszystkich, którzy ukończyli 15 rok życia i czuli, że zamienili kanapowe życie na buty wyczynowe. Teraz mogą dać o tym świadectwo. Jak zmieniło się ich życie, pod wpływem pielgrzymek, Światowych Dni Młodzieży, czy innych wydarzeń. Te wartościowe doświadczenia osadzone we współczesnej technice będą bardzo cennym przekazem dla poszukujących lub dla tych, którzy się wahają czy ruszyć ze swojej kanapy i rozpocząć nowe, szczęśliwe życie.

Zadaniem uczestnika konkursu było:

–      nakręcenie autorskiego filmiku przedstawiającego Jego rozstanie z przysłowiową kanapą, mającego od 3 do 5 minut,

–     nadanie tytułu swojej produkcji,

–      przesłanie podpisanego imieniem, nazwiskiem autora i tytułem filmiku na adres;  Skrytka Pocztowa 38 03-153 Warszawa do dnia 31.01. 2017r.

–      przesłanie filmiku na dowolnym nośniku.

Laureatami konkursu „Moje rozstanie z kanapą” zostali:

Miejsce 3 – Magdalena Stwertetschka
Miejsce 2 – Sandra Szczygieł i Adam Chlebowski
Miejsce 1 – Natalia Kożuch i Marcin Sosialuk
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy 18 maja o godz. 9.45 do Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy !!!

 

UWAGA: nagrodzone filmiki  będzie można zobaczyć po finale 18 maja na stronie Fundacji Pistacja.

Nagrodami w konkursie są :

Dwuosobowa Wycieczka do Rzymu, w której będą uczestniczyć NATALIA i MARCIN

Laptop,

Telefon komórkowy,

Nagrody pocieszenia.

Po zakończeniu konkursu wszystkie świadectwa zostaną przekazane na Jasną Górę jako dar na Jubileusz 300 lecia Koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej.