Wycieczka do laboratorium fizycznego Politechniki Wrocławskiej

W dniach 27 października i  3 listopada uczniowie klasy 2 A wzięli udział w laboratorium fizycznym na terenie Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

Pod opieką p. Danuty Rysak i przy wsparciu pracownika naukowego uczelni mgr inż. Wojciecha Magierskiego uczniowie wykonali doświadczenia fizyczne, które pogłębiły i poszerzyły wiedzę zdobytą na lekcjach fizyki.

Podobne zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu, a zdobyte umiejętności pozwolą uczniom lepiej się przygotować do przyszłych studiów politechnicznych.