Spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”

W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy 19.02.2018 roku, odbyło się trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?”. Obecni byli przedstawiciele naszej młodzieży wraz z katechetami.

Ks. Rektor Tadeusz Chlipała rozpoczął spotkanie od modlitwy i powitania tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka, wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków.

Gdyby tak było rzeczywiście, że jeden Bóg objawia się na różne sposoby różnym ludziom w różnych miejscach na ziemi, to jak wytłumaczyć, że w jednych religiach objawia się jako jeden Bóg, a w innych jako wielu bogów. To samo tyczy się powszechnego zmartwychwstania umarłych i reinkarnacji, bardzo dzisiaj modnej. Nie inaczej jest z zasadami moralności. W jednych religiach ten sam Bóg objawia monogamiczne małżeństwa, a w innych pozwala na poligamię. Widzimy więc, że taki Bóg musiałby mieć schizofrenię. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że nie ma to sensu i jest sprzeczne – wyjaśniał prelegent.

Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Kolejne spotkanie już 4 czerwca o 17.00 na temat: Czy w obliczu cierpienia można Boga nazwać dobrym ojcem?