Wolontariusze nagrodzeni!

Dnia 26 maja 2018 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, zostali nagrodzeni najlepsi wolontariusze, którzy zaangażowali się w II KWESTĘ ŻONKILOWĄ-POLA NADZIEI 2018.

Pośród nagrodzonych znalazła się nasza wolontariuszka Sara Kurowska z kl. IC, która otrzymała Anioła Hospicjum z rąk Pana Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Serdecznie gratuluję odniesionego sukcesu, bo dzięki takim wolontariuszom możemy wspomóc dzieci osierocone, niepełnosprawne i nieuleczalnie chore.

VI Festiwal Wizualny – otwarcie

Szósta odsłona Festiwalu Wizualnego stała się faktem. 25 maja o 12.00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerze Szaniawskiego uroczyście otwarto Festiwal Wizualny, tym razem pod hasłem „Wbrew wskazówkom zegara”. W tym roku zdecydowaliśmy się podjąć temat czasu, zarówno od strony dosłownej jak i filozoficznej. Temu tematowi poświęcone są zarówno projekcje filmowe, ale także część wykładów oraz, co chyba najważniejsze, temat konkursu fotograficznego. Miło nam ogłosić, że laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Kinga Kuśtak – III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

II miejsce – Maciej Grobelny

III miejsce – Sara Majewska – Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

 

Wyróżnienia:

Nadia Suchecka – Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Wiktoria Malczewska  – Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach

Daria Majewska – III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

Prace na wystawie fotograficznej w foyer teatralnym

Jak co roku na uroczystość otwarcia proponujemy film. Staramy się wybrać dzieło niebanalne, ciekawe i przede wszystkim optymistyczne. W tym roku padło na film „Kedi. Sekretne życie kotów” – portret kotów żyjących w Stambule autorstwa tureckiej reżyserki, Ceydy Torum. A przed filmem, w ramach wprowadzenia goście uczestniczyli w krótkim filmoznawczym wykładzie prowadzonym przez nauczycieli III LO: Michała Ceterę i Tomasza Smejlisa.

DKF w wydaniu festiwalowym – Smejlis et Cetera et feles (czyli koty)
Wręczenie nagród przez dyrektora III LO Waldemara Sęczyka
Prace na wystawie fotograficznej w foyer teatralnym

RODO

Chronimy państwa dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, 58-305 Wałbrzych ul. Jordana 4, numer telefonu  – 74 8424263, adres e-mail; sekretariat@3lo.walbrzych.pl  
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@wba.pl, tel. 604 788 581
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:
  1. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
  1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.