Pola Nadziei

Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie, a dzisiaj żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W chrześcijaństwie żonkil symbolizował triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamiał nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.

Pod tą wzruszającą nazwą działa program stworzony 60 lat temu, pomagający chorym na raka. Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Co roku – w okolicy października, tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile: przed szkołami, szpitalami, urzędami w parkach i na skwerkach. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi na tę straszną chorobę.

Dnia 18 października 2018roku o godzinie 12:00 odbyła się na terenie  Hospicjum im. św. Jana Pawła II akcja „Pola Nadziei”. Wolontariusze ze wszystkich szkół jak i z przedszkola posadzili żonkile w oznakowanych miejscach. Po pracach ogrodniczych miał miejsce poczęstunek dla opiekunów wolontariatu, jak również dla samych wolontariuszy. Na koniec każdy wolontariat otrzymał dyplom, który jest pamiątką współpracy z hospicjum.