Nawiązanie współpracy z szkołą Heinrich-von-Kleist-Schule

W dniach 5 – 6 listopada 2018 roku dyrektor III LO – pan Waldemar Sęczyk oraz nauczyciele, Sylwia Cieloszyk i Joanna Warcaba wzięli udział w kongresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej w Warszawie zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Efektem spotkania jest nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą: Heinrich-von-Kleist-Schule w Bochum.

Opis do zdjęcia: Od lewej: Sylwia Cieloszyk, Denis Kulosa (nauczyciel Heinrich-von-Kleist-Schule), Sandra Heidemann (Fundacja Telekom Stiftung Bonn), Michael Braβ (dyrektor Heinrich-von-Kleist-Schule), Joanna Warcaba, Klaus Trimborn (nauczyciel Heinrich-von-Kleist-Schule), Anja Höhn (Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Bonn)