2d na „MAJÓWCE u ANGELUSA”

W dniu 17 maja klasa 2d razem z wychowawcą, uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez  PU AS  w ramach „Majówki u Angelusa”.

Tym razem była to „symulacja procesu sądowego” przygotowana przez studentów pod opieka swojego wykładowcy Pani dr Małgorzaty Sosnowskiej, a dokładnie „rozwodowej rozprawy sądowej z orzeczeniem o winie pozwanego.”

 Inscenizację poprzedziło krótkie wprowadzenie dotyczące charakterystyki ubioru poszczególnych uczestników rozprawy (sędziego, prokuratora, adwokata, pełnomocnika, ławników), wyjaśnienie podziału sądów w Polsce oraz występujących aktów prawnych, na podstawie których sporządzane są wyroki przeprowadzanych spraw sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych).

,,Majówka u Angelusa’’ była także okazją do poznania przez naszych uczniów wałbrzyskiej uczelni.