Akcja Światełko

AKCJA „ŚWIATEŁKO” 
Wolontariusze naszego Klubu wraz z opiekunem p. Dorotą Lipińską w ramach akcji „Światełko” uporządkowali kilkanaście opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu przy ul. Przemysłowej. Wolontariusze zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na grobach byłych nauczycieli naszej szkoły (pani profesor J. Ostrowskiej oraz pana profesora W. Witka). Akcja odbyła się w dniu 29 października 2014. Wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w akcję bardzo dziękuję oraz osobą, które przekazały znicze.

Spotkanie w przedszkolu Sobięcinek

Dnia 14.11.2014 wolontariusze z klas I i II  udali się do przedszkola Sobięcinek . Młodzież czytała bajki w ramach programu „Poczytaj mi przyjacielu”, prowadziła zabawy, gry i tańce. Wolontariusze byli podzieleni na trzy grupy tak aby wszyscy podopieczni przedszkola mogli uczestniczyć w spotkaniu.

 Przedstawienie w przedszkolu Sobięcinek

21.11.2014 udaliśmy się do przedszkola aby zaprezentować pacynkowe przedstawienie „ Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki obserwowały z zainteresowaniem  historie o Czerwonym Kapturku. Ruchy kolorowych pacynek obserwowały wszystkie grupy przedszkolne i  dziękowały gromkimi oklaskami  naszym aktorom.

Dom Małego Dziecka

Jak co roku staramy się spotkać z podopiecznymi z domu dziecka i wnieś do ich życia  odrobinę radości. Staramy się każdemu poświecić jak najwięcej czasu i czułości. Maluszki otrzymały od nas środki potrzebne do pielęgnacji dzieci. Wolontariusze spędzili czas na wspólnych zabawach oraz opiece nad dziećmi.

Dziękuje wolontariuszom za przybycie w ten sobotni poranek dnia 22.11.2014