Konkurs czytelniczy dla klas pierwszych

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie czytelniczym, wykonaj okładkę do książki, którą uważasz za interesującą i godną przeczytania. Na uczestników czekają nagrody książkowe. Projekty okładki należy dostarczyć do biblioteki, do dnia 12.10. 2020 roku.

Etap diecezjalny XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

Etap diecezjalny XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ-
EDYCJA JESIENNA, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który odbył się 29 września 2020 roku online ( na platformie OKWB) obejmował: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian.
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Materiałem źródłowym konkursu było natomiast Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  Edycji Świętego Pawła 2011. Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii. Lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian pozwala pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa koordynatorka-Civitas Christiana w diecezji świdnickiej, p. Anna Adamkiewicz. Przy współpracy z katechetką Beatą Wasiek.
Naszą szkołę godnie reprezentowały
ALEKSANDRA MALINOWSKA uczennica kL.2b liceum
KINGA NADZIEJA uczennica kl. IID liceum.

GRATULUJEMY!!!

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie 1

18 września zainaugurowaliśmy pierwsze spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, którego tematem tym razem była polska poezja i jej realizacje w muzyce. Spotkanie prowadzone przez p. Joannę Urbaniak-Sęczyk oraz p. Tomasza Smejlisa zgromadziło kilkunastu miłośników literatury, którzy opowiedzieli o swoich fascynacjach poetyckich. M.in. pojawiła się twórczość Rafała Wojaczka, Marcina Świetlickiego, Bolesława Leśmiana, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a w tle wybrzmiały piosenki Ewy Demarczyk, Meli Koteluk, Żywiołaka, Świetlików czy Fonetyki.

Następne spotkanie planujemy w październiku i najprawdopodobniej będzie dotyczyć filmowych adaptacji utworów literackich. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Sprzątanie świata

W dniu 18 września br. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w tegorocznej

27 Akcji „Sprzątania świata”, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dwie klasy I b i I d pod opieką wychowawców i nauczycieli, zajęły się porządkowaniem terenu parkowego przy naszym liceum.

Akcja ta, umożliwiła propagowanie wśród naszej młodzieży aktywnej edukacji ekologicznej, prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.

Ponadto, mieliśmy możliwość kształtowania wśród jej uczestników właściwych postaw, świadomości proekologicznej i wspólnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Rocznice sierpnia i września

W ramach corocznego obchodzenia w naszej szkole rocznic wybuchu II Wojny światowej i Powstania Warszawskiego oraz zawarcia Porozumień Sierpniowych uczniowie wszystkich klas przygotowali prezentacje i prace graficzne dotyczące wyżej wspomnianych wydarzeń historycznych.

Efekty prac prezentowane są w formie wystawy prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnych wyświetlanych na szkolnym korytarzu.

Wręczenie tytułu Prymusa

Mamy przyjemność zakomunikować, że uczennica klasy III D została nagrodzona na miejskim rozpoczęciu roku szkolnego tytułem Prymusa. Serdecznie gratulujemy wyników i efektów ciężkiej pracy zarówno Madzi jak i wszystkim nagrodzonym uczniom z wałbrzyskich szkół!