Spotkanie rodziców klas pierwszych

Uprzejmie informujemy, że 3 lipca br. o godzinie 14 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły.

V Festiwal Wizualny – konkurs fotograficzny

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. odbędzie się już piąta odsłona Festiwalu Wizualnego. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa w zorganizowanym w ramach wydarzenia kulturalnego konkursie fotograficznym. Poniżej regulamin konkursu:

KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY „BUSZUJĄCY W KULTURZE” W RAMACH V FESTIWALU WIZUALNEGO

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w
Wałbrzychu we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Adresat konkursu: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego.
III. Cele konkursu:

 • przedstawienie prac ambitnych wałbrzyskich artystów wśród publiczności;
 • promowanie aktywności artystycznej wśród społeczeństwa;
 • zachęcenie do wyrażenia własnej osoby poprzez sztukę;
 • rozbudzenie zainteresowania sztuką fotograficzną.

Przedmiot oceny konkursowej:

Prace fotograficzne odnoszące się do myśli przewodniej Festiwalu Wizualnego – „Buszujący w kulturze”. Konkurs daje uczestnikom swobodę w interpretacji tematu, natomiast organizatorzy liczą na kreatywność uczestników.

a) W pracy oceniane będą:

 • walory estetyczne;
 • oryginalność;
 • pomysł w interpretacji tematu.

 b) PRACE FOTOGRAFICZNE (3 sztuki)

Prace fotograficzne należy wykonać indywidualnie. Dopuszcza się wszystkie techniki fotograficzne (cyfrowa, analogowa, fotomontaż itd.).

Format prac minimum: 13/18 cm [!]

Wszystkie nagrodzone prace będą prezentowane podczas Festiwalu Wizualnego w III LO w Wałbrzychu.

Struktura i przebieg konkursu:

a) Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć prace fotograficzne (w formie wywołanych fotografii lub ewentualnie na pendrive’ie albo innym nośniku danych) na adres:

Zespół Szkół nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Jordana 4
58-305 Wałbrzych

b) Konkurs zostanie zrealizowany w dwu kategoriach wiekowych

– młodzież gimnazjalna

– młodzież licealna i dorośli

b) TERMINY

Ogłoszenie konkursu:14.04.2017
Nabór prac: 27.05.2017
Wyniki konkursu: 31 maja (podczas otwarcia Festiwalu w Teatrze Dramatycznym), 2 czerwca na szkolnej stronie internetowej

c) Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły (w przypadku uczniów), numer telefonu kontaktowego.

d) Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i na stronie internetowej Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych (w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych).

Maraton pisania listów

NAPISZ LIST. ZMIEŃ ŻYCIE! Amnesty International
MARATON PISANIA LISTÓW 8 grudnia (czwartek) 2016r.

Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. W Polsce piszemy w setkach miejsc w całym kraju – w szkołach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury. Każdy może zorganizować Maraton! Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie otrzymujemy wiele dobrych wiadomości – ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich – dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.

1454783_641027772614956_310618658_n

 

Spotkanie z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem

Informujemy, że 18 października br. o 17.00 w Zespole Szkół nr 3 odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami w sprawia budżetu partycypacyjnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych losem naszego miasta.

 

Wycieczka do Drezna!

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM!
02.12.2016 (PIĄTEK)
ORGANIZOWANA JEST WYCIECZKA DO DREZNA NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY POŁĄCZONA ZE ZWIEDZANIEM MIASTA
Wszystkich chętnych proszę o zapoznanie się z dokumentami w załącznikach, podpisanie ich i dostarczenie do szkoły w terminie do 21.10.2015. Do tego dnia należy również wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł.
Każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz wyrobić sobie w NFZ kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
Zapraszamy wszystkich chętnych!
zgoda-oswiadczenie-rodzica-oraz-dane-uczesnika

oswiadczenie-uczestnika-wycieczki

regulamin-wycieczki-szkolnej-krajowej-i-zagranicznej

Turniej petanque – Kopernikalia

kopernikalia

W ramach tegorocznej imprezy zapraszamy na

GWIEZDNE WOJNY NA KULE Z KOPERNIKIEM W TLE

TURNIEJ PETANQUE DLA UCZNIÓW VI  KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i  KLAS GIMNAZALNYCH

TERMIN: 12.10.2016 r. (środa)

godz. 10 .00  szkoły podstawowe 

godz. 11:30  szkoły gimnazjalne

MIEJSCE: ZS Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w  Wałbrzychu,  ul. Henryka Jordana 4, Wałbrzych

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • Triplety (3 osoby w drużynie),
 • czas gry: do zdobycia 10 punktów

WPISOWE/NAGRODY:

 • Wpisowe: brak,
 • Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników i medale dla trzech najlepszych drużyn.

ZGŁOSZENIA:

 • rejestracja drużyn odbywa się pocztą elektroniczną na adres:
  sekretariat@3lo.walbrzych.pl
 • zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 7. 10.2016
 • każda szkoła może zgłosić jedną drużynę

 

W temacie wiadomości prosimy  wpisać ZGŁOSZENIE – PETANQUE a w treści prosimy podać imiona i nazwiska zawodników oraz nazwę szkoły

 

Koordynatorzy turnieju:  Małgorzata Ojrzanowska i Maciej Leński

*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na liczbę drużyn.

Możesz pomóc – reaguj, zgłoś

img_3936

Rusza kampania społeczna Dyżurnet.pl, punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Zespół Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami – zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl. Kampania została objęta patronatami przez: Ministra Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

https://youtu.be/zhW6jbvUwcg