Dni Kultury

W dniach 20.09. – 24.09.2021 r zostały przeprowadzone, dla uczniów klas pierwszych, Dni kultury. Tydzień kultury miał na celu zapoznanie i zainteresowanie uczniów działalnością Dyskusyjnego Klubu Książki, Dyskusyjnego Klubu Filmowego i chóru szkolnego.

Uczennice z klasy 3c i 2c przybliżyły działalność DKK i DKF. Swoje prace plastyczne przedstawiły Julia Panas z klasy 3C i Emilka Stolarczyk z klasy 3B.

W kwestii uczestnictwa w naszych działaniach prosimy o kontakt z paniami: Joanną Urbaniak-Sęczyk i Izabelą Tymiak oraz z panami: Michałem Ceterą i Tomaszem Smejlisem.