Dni wolne

Dni wolne od zajęć

w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki języka nowożytnego 7,8,9 maja 2024

Dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły:

29,30 kwietnia 2024

2,6 maja 2024

19,20 czerwca 2024