Dni wolne

W tym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć są:

Dni wolne od zajęć

  • w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego – 4,5,6 maja 2022.
  • dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

12 listopada 2021,

2 maja 2022,

17, 22, 23 czerwca 2022.