Dni wolne

  • w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego: 4,5,8 maja 2023

dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły:

  • 14 października 2022r.
  • 31 października 2022r
  • 2 maja 2023 r
  • 9,21, 22czerwca 2023r.