Dni wolne

W tym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć są:

  – egzamin maturalny

– dodatkowe dni wolne, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

4,5,6 maja 2020

12 czerwca, 24, 25 czerwca 2020