Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 obchodzimy 6-7 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji.

W naszej szkole, w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” w dniach od 5.02 do 7.02. 2018 odbył się szereg zorganizowanych działań.

Były to:

  1. Konkurs wiedzy o Internecie – który przygotowała i przeprowadziła kl. IIA LO,
  2. Konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą zagrożeń związanych z  Internetem,
  3. Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”,
  4. Konkurs na film również pod hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”,
  5. Na lekcjach informatyki odbyły się pokazy filmów oraz rozmowy dotyczące problemów związanych z naszą aktywnością w sieci Internet,
  6. 6 lutego 2018r. w trakcie długiej przerwy odbył się happening, podczas którego uczniowie klasy IIA rozdawali ulotki informacyjne oraz symboliczne naklejki „Biorę czynny udział w Dniach Bezpiecznego Internetu”, które można było nosić przyklejone na widocznym miejscu.

Konkurs na film skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły zwyciężyli:

Uczniowie klasy IIIA  LO: Natalia Kożuch, Marcin Sosialuk, Jakub Bachmatiuk oraz grupa uzniów pełniących role aktorów.

Gratulujemy.

Klasy gimnazjalne oraz klasy I LO brały udział w tych działaniach i zdobywały punkty.

Konkurs plastyczny wygrała klasa

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną wygrała klasa

Konkurs wiedzy o Internecie wygrała klasa 2b gimnazjum.

Po podsumowaniu możemy ogłosić wyniki:

III miejsce zdobyła klasa 1B LO

II miejsce zdobyła klasa 1C LO

I miejsce zdobyła klasa 2b gimnazjum

Nagrodą za zwycięstwo czyli zdobycie największej ilości punktów jest… pizza dla całej klasy oraz dzień bez pytania.

Gratulujemy!

Ponadto  za akywny udział w akcji i wykonanie poszczególnych zadań przyznaliśmy dyplomy uznania dla:

Klasy 3b gimnazjum

Klasy 1A LO

Klasy 1D LO

Gratulujemy!

Wystawę prac plastycznych będzie można oglądać przez cały tydzień na korytarzu szkolnym.

Wszystkie klasy gimnazjane, pierwsze klasy LO oraz klasy IIA i IIIA LO wypełniły lub jeszcze wypełnią ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni przygotowaną dla uczniów szkół wałbrzyskich przez Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha. Wyniki ankiety zostaną w najbliższym czasie opublikowane.