Dzień Języków Obcych

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI „EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW” 2016

Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków ma na celu zachęcić wszystkich uczniów do nauki różnych języków obcych, a w bieżącym roku szkolnym organizowany jest w naszej szkole pod hasłem:

„Artysta z przeszłości”.

Wymagania konkursowe:

 1. Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej, na temat wybranego artysty z przeszłości (malarstwo, literatura, teatr, architektura…) wybranego obszaru językowego z wyłączeniem XX i XXI wieku
 2. Praca powinna zawierać:
 • Dokumentację zdjęciową artysty oraz jego dzieł (ryciny, portrety, rzeźby, zdjęcia…)
 • Krótką biografię artysty i ciekawostki z jego życia,
 • Opis co najmniej 3 do 6 jego dokonań,
 • Słownik do wszystkich tekstów na końcu prezentacji zawierający min. 10 haseł/wyrażeń/idiomów,
 • Prezentacja ma zawierać od 10 do 15 slajdów i mieścić się w granicach czasowych 3 minut. Pokaz slajdów ma być ustawiony automatycznie. Prezentacja musi być niezależna od połączenia internetowego (offline).
 • Wszystkie prezentacje muszą być podpisane (imię, nazwisko, klasa) na końcowym slajdzie.
 1. Prezentacje mogą być opracowywane indywidualnie bądź przez zespoły składające się z 2 osób.
 2. Wykonane i podpisane prace należy złożyć u nauczycieli języków obcych do dnia IX.2016.
 3. Oceniana będzie oryginalność wyboru tematu, samodzielne redagowanie tekstu (opcja „kopiuj – wklej” nie będzie akceptowana), pomysłowość i estetyka wykonanej pracy.
 4. Wybrane prace zostaną zaprezentowane IX.2015 na terenie szkoły.
 5. Wyróżnione prezentacje w każdej kategorii językowej nagrodzone zostaną ocenami.
 6. Informacje o wynikach będą dostępne u nauczycieli języków obcych, na stronie internetowej szkoły oraz będą przedstawione w gablocie językowej. Prezentacje będą  wyświetlane na telebimie szkolnym przy sekretariacie oraz będą  dostępne na stronie internetowej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE