Etap diecezjalny XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

Etap diecezjalny XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ-
EDYCJA JESIENNA, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który odbył się 29 września 2020 roku online ( na platformie OKWB) obejmował: Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian.
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Materiałem źródłowym konkursu było natomiast Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  Edycji Świętego Pawła 2011. Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii. Lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian pozwala pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa koordynatorka-Civitas Christiana w diecezji świdnickiej, p. Anna Adamkiewicz. Przy współpracy z katechetką Beatą Wasiek.
Naszą szkołę godnie reprezentowały
ALEKSANDRA MALINOWSKA uczennica kL.2b liceum
KINGA NADZIEJA uczennica kl. IID liceum.

GRATULUJEMY!!!