Filmowy Tydzień Języków Obcych

Kina niestety zamknięte, lecz w oczekiwaniu na powrót do wspaniałego świata filmu nasz zespół językowy zdecydował się na wybranie właśnie tematyki filmowej na tegoroczny Tydzień Języków Obcych. Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM:

1. Tematyka tegorocznego Tygodnia Języków Obcych będzie dotyczyć kinematografii danego obszaru językowego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego.

2. Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu mają za zadanie przygotować prezentację online uwzględniającą twórczość wybranego reżysera, aktora lub aktorki, omówienie wybranego gatunku filmowego lub ulubionych filmów czy seriali.

3. Prezentacja powinna zawierać 10 slajdów (5 slajdów przedstawiających zagadnienie w języku polskim, 5 slajdów podsumowujących wątek w wybranym języku np. jedno zdanie w języku obcym).

4. Do każdej prezentacji należy ułożyć quiz składający się z min 5 pytań, z wykorzystaniem aplikacji quizizz lub kahoot.

5. Prezentacje będą przedstawiane w trakcie lekcji języka obcego podczas Tygodnia Języków Obcych 19.04-23.04.2021.

6. Każdy uczeń może przygotować i zaprezentować kilka wersji językowych zagadnienia.

7. Przygotowane prezentacje zostaną nagrodzone ocenami celującymi z języka obcego.

Zapraszamy do zabawy !