Klon jawor poświęcony Henrykowi Szwejcerowi

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską na dziedzińcu naszej szkoły zasadzono klon jawor poświęcony Henrykowi Szwejcrowi. 

Henryk Szwejcer – powstaniec śląski, przemysłowiec, który podczas II wojny  światowej brał udział w konspiracjni, m.in. ukrywał Żydów i Polaków przed niemieckim aparatem terroru. Po wojnie przybył do Wałbrzycha, gdzie w latach 1948-49 poddany był brutalnemu śledztwu i skazany przez komunistyczne władze na śmierć. 

Henryk Szwejcer (z akt WUBP)

Losy śledztwa i sprawy sądowej Szwejcera przedstawia spektakl telewizyjny „Golgota Wrocławska” z 2008 roku.