Kongres w Berlinie

W dniach 4– 5 listopada 2019 roku, pani profesor Sylwia Cieloszyk, nasza szkolna germanistka, wzięła udział w kongresie polsko–niemieckiej wymiany szkolnej w Berlinie zorganizowanym przez Polsko–Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Była to okazja do spotkania z koordynatorami ze strony niemieckiej z gimnazjum Heinrich-von-Kleist w Bochum i omówienia drugiego spotkania w ramach wymiany polsko-niemieckiej, które odbędzie się w naszej szkole na przełomie marca i kwietnia 2020.

Koordynatorami wymiany ze strony niemieckiej są:
Kathrin Kossmann, Denis Kulosa