Konkurs na kartkę świąteczną w języku obcym

Regulamin konkursu:
• W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie
• Kartkę wykonujemy w języku obcym
(angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim)
• Technika wykonania kartki – dowolna
• Format – pocztówka
• Życzenia w języku obcym,
• Dodatkowo –na osobnej kartce formatu A5 dołączamy
słowniczek z listą trudniejszych słówek
• Termin oddania prac nauczycielowi uczącemu:
14 grudnia ( wtorek)
Oceniane będą:
pomysłowość wykonania kartki,
estetyka pracy,
słowniczek z wyrażeniami.
Życzenia kopiowane z Internetu nie będą uwzględniane.
Najlepsze kartki będą ocenione (‘bardzo dobry’ wpisany do
Mobi) oraz wysłane do instytucji krajów danego języka, np.
ambasada, konsulat itp. (o adresatach poinformujemy w
późniejszym terminie).
Z A P R A S Z A M Y DO Z A B A W Y !