Konkurs na temat samorządu terytorialnego rozstrzygnięty!

Zdjęcie 4

W dniu 1.04.2016 r. w auli Auditorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbył się etap finałowy II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym „Samorząd terytorialny w systemie politycznym RP”. Organizatorem zmagań było III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu oraz, jako partner merytoryczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Konkurs, objęty honorowym patronatem Prezydenta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja, cieszył się dużym zainteresowaniem pasjonatów wiedzy o społeczeństwie. Zgromadził reprezentantów kilkunastu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu, nie tylko Wałbrzycha, ale również Świebodzic, Świdnicy, Głuszycy i Kamiennej Góry. W czasie zawodów etapu finałowego, uczniowie stanęli przed zadaniem rozwiązania testu na temat genezy, mechanizmów i perspektyw funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. Merytorycznym podsumowaniem zmagań był wykład prof. dr. hab. Jerzego Jurka poświęcony idei społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zdjęcie 2

Laureatami konkursu zostali:

– w kategorii gimnazja:

Klaudia Radomska, PG nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Karolina Rudzka, PG nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Wiktora Leszek, Gimnazjum Menadżerskie w Wałbrzychu,

Natalia Dobosz, PG nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Alicja Farej, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach.

– w kategorii szkoły ponadgminazjalne:

Paulina Szymela, III LO im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu,

Radosław Krawczyk, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,

Joanna Rokicka, III LO im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu,

Natalia Jakóbowska, Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy,

Michał Piórkowski, III LO im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu.

Zdjęcie 3

Opracował:

Kamil Glinka