KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA

Dnia 23 marca br. w środę odbędzie się drużynowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, który przewidziany jest dla uczniów klas I-III gimnazjum. Prosimy, aby drużyny dwuosobowe, mogą być międzyklasowe, zgłaszały się do p. Emilii Molendy i p. Moniki Orłowskiej-Pawlik – nauczycielek języka polskiego.

 

Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza,

– upowszechnienie zainteresowań literackich wśród młodzieży,

– kształtowanie wśród uczniów postawy współpracy.

 

Regulamin konkursu wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

  1. Konkurs dotyczy życia i twórczości Adama Mickiewicza.
  2. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III gimnazjum.
  3. Konkurs jest drużynowy, dlatego uczniowie dobierają się w dwuosobowe grupy. Mogą być międzyoddziałowe.
  4. Konkurs składa się z trzech części, które organizowane są jednego dnia. W pierwszej części uczniowie losują zestawy składające się z 6 pytań (3 pytania dotyczą biografii A. Mickiewicza, 3 zaś jego twórczości). Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyny otrzymują 1 punkt. Do II etapu przechodzi tylko 5 drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów.
  5. W półfinale (II etapie) uczniowie wybierają z listy 20 pytań po 4 pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.
  6. Do finału przechodzą 3 drużyny. Uczniowie mają do wyboru 3 zestawy po 4 pytania. Następnie każda z drużyn musi rozwiązać bezbłędnie krzyżówkę w ciągu 2 minut. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki drużyna otrzymuje 1 punkt. Następnie członek komisji konkursowej czyta 9 fragmentów utworów Mickiewicza. Zadaniem drużyn jest odgadnięcie tytułów utworów i zapisanie ich na kartce. Za każdy odgadnięty tytuł drużyna otrzymuje 1 punkt.
  7. Konkurs wygrywa drużyna, która w trakcie całego konkursu zdobyła największą liczbę punktów.
  8. 8. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość:

– życiorysu Adama Mickiewicza,

– ballad: „Pani Twardowska”, „Świteź”, „Świtezianka”, „Powrót taty”,

– bajek: „Lis i kozieł”, „Przyjaciele”,

– wybranych ksiąg „Pana Tadeusza” – I, II, IV i XII,

– ekranizacji „Pana Tadeusza”.

 

 

Dnia 23 marca br. w środę odbędzie się drużynowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, który przewidziany jest dla uczniów I-III gimnazjum. Prosimy, aby drużyny dwuosobowe, mogą być międzyklasowe zgłaszały się do p. Emilii Molendy i p. Moniki Orłowskiej-Pawlik – nauczycielek języka polskiego.