Kopernikalia 2021

Tradycyjnie, październik w naszej szkole upływa pod znakiem Kopernikaliów. W tegorocznej, dziewiątej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, niektóre działania z wiadomych względów przybiorą formę zdalną. Mamy jednak w planie realizację wielu tradycyjnych elementów Kopernikaliów. Zapraszamy uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym „Oblicza Kopernika”. Zamiast kosmicznych zawodów sportowych zaproponujemy przedszkolakom konkurs „Jaki sport uprawiałby Kopernik, gdyby żył w dzisiejszych czasach”, o czym uczestnicy opowiedzą w nagraniu video lub audio.

Wśród działań wewnątrzszkolnych zaplanowaliśmy Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla klas pierwszych, zadania dla pozostałych klas: Kopernik dziś (klasy drugie) i List motywacyjny Kopernika (klasy trzecie). W planach jest jeszcze Wieczór Astronomiczny dla chętnych uczniów oraz tradycyjne Klasowe Zdjęcie z Kopernikiem, które każda klasa przygotuje według własnego pomysłu. 29 października podczas finału Kopernikaliów podsumowującym wszystkie działania wręczone zostaną nagrody laureatom konkursów i oraz klasom wyróżnionym za działania szkolne. Realizacja Kopernikaliów, w tym organizacja dwóch konkursów międzyszkolnych, jest możliwa dzięki wsparciu Funduszu Regonu Wałbrzyskiego. Tradycyjnie, październik w naszej szkole upływa pod znakiem Kopernikaliów. W tegorocznej, dziewiątej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, niektóre działania z wiadomych względów przybiorą formę zdalną. Mamy jednak w planie realizację wielu tradycyjnych elementów Kopernikaliów.

Zapraszamy uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym „Oblicza Kopernika”. Zamiast kosmicznych zawodów sportowych zaproponujemy przedszkolakom konkurs „Jaki sport uprawiałby Kopernik, gdyby żył w dzisiejszych czasach”, o czym uczestnicy opowiedzą w nagraniu video lub audio. Wśród działań wewnątrzszkolnych zaplanowaliśmy Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla klas pierwszych, zadania dla pozostałych klas: Kopernik dziś (klasy drugie) i List motywacyjny Kopernika (klasy trzecie). W planach jest jeszcze Wieczór Astronomiczny dla chętnych uczniów oraz tradycyjne Klasowe Zdjęcie z Kopernikiem, które każda klasa przygotuje według własnego pomysłu.29 października podczas finału Kopernikaliów podsumowującym wszystkie działania wręczone zostaną nagrody laureatom konkursów i oraz klasom wyróżnionym za działania szkolne.

Realizacja Kopernikaliów, w tym organizacja dwóch konkursów między szkolnych, jest możliwa dzięki wsparciu Funduszu Regonu Wałbrzyskiego.