Kopernikalia

Rocznice  urodzin i śmierci Patrona naszej Szkoły przypadające w bieżącym roku szkolnym:
19 lutego 2023 – 550 rocznica urodzin     24 maja 2023 – 480 rocznica śmierci

Cele:
-integracja społeczności szkolnej,
-promocja szkoły w środowisku lokalnym,
-popularyzacja sylwetki i osiągnięć patrona szkoły Mikołaja Kopernika,
-rozwijanie wiedzy na temat astronomii i eksploracji kosmosu,
-wzmacnianie tradycji szkolnych związanych z patronem szkoły;

Hasło tegorocznych Kopernikaliów:  O obrotach sfer niebieskich

Wydarzenie Uczestnicy

Termin

Zadanie Wakacyjne
nadsyłanie zdjęć zaobserwowanych
obiektów/zjawisk astronomicznych
(osobny regulamin)
 

chętni uczniowie III LO

 

 lipiec-wrzesień 2022
Spotkania Astronomiczne na TEAMS

mini wykłady, animacje, rozmowy i quizy o tematyce astronomicznej (osobny regulamin)

 

chętni uczniowie III LO

 

 

21 i 28. 09.2022 (środy)

Głowa do góry!

rozpoznawanie konstelacji umieszczonych
na suficie w korytarzu szkolnym (osobny regulamin)

 

chętni uczniowie III LO

 

 

28.09 – 05.10. 2022

(od środy do środy)

Plener Astronomiczny w Górach Sowich
(m.in. obserwacja nieba, projekcja filmów o tematyce astronomicznej, astro quiz)
uczniowie zakwalifikowani
w przebiegu
poprzednich trzech zadań

11-12. 10.2022 (wtorek-środa)

Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

przygotowany i przeprowadzony przez kl. 3a

dwuosobowe reprezentacje pierwszych klas 19. 10.2022 (środa)
„Nie tylko Kopernik”

Przedstawienie życia, działalności, osiągnięć wybranych naukowców w dziedzinie astronomii; wykazanie powiązań w pracach wskazanych postaci i Mikołaja Kopernika.
forma: prezentacja/filmik/animacja;

każda klasa przygotowuje jedną pracę cyfrową
po wylosowaniu nazwiska postaci;

dodatkowo chętni uczniowie mogą zgłosić swoje prace indywidualne lub zespołowe na temat dowolnej postaci w zakresie tematycznym zadania

 

 

zadanie dla drugich klas

 

 

 

losowanie: 3.10.2022 oddawanie prac do 25.10.2022 (wtorek)

Jak Kopernik wyjaśniłby swoją teorię heliocentryczną współczesnym językiem

(np. rap, czat na Messengerze, mem, itp.)

forma cyfrowa (np. filmik, prezentacja, jpg)

 

zadanie dla trzecich klas

 

 

oddawanie prac do 25.10.2022 (wtorek)

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„O obrotach sfer niebieskich”

(osobny regulamin)

dzieci przedszkolne

uczniowie szkół podstawowych

uczniowie III LO

nadsyłanie prac do 25.10.2022 (wtorek)
„Kosmiczne zawody”
dla dzieci przedszkolnych
dzieci przedszkolne – zaproszone przedszkole 18.10.2022 godz. 10.00 (wtorek)
 „Jak rozumiesz teorię heliocentryczną”

Konkurs na najciekawsze wyjaśnienia w formie nagrania audio lub wideo w wykonaniu dzieci przedszkolnych (osobny regulamin)

dzieci przedszkolne

 

nadsyłanie prac do 25.10.2022 (wtorek)

Klasowe Zdjęcie pod hasłem „Ciała niebieskie” 

Możliwe są różnorodne warianty, np. kolaż, ale praca musi być oddana w formie papierowej
w formacie minimum A4,

 wszystkie klasy III LO  

oddawanie zdjęć do 25.10.2022 (wtorek)

Finał Kopernikaliów 2022
– prezentacja podsumowująca (opracowanie: kl. 3d)

– przedstawienie (kl. 1c)

– wręczenie nagród laureatom konkursów

przedstawiciele klas, laureaci konkursów, osoby zaproszone  

03.11.2022 (czwartek)

 

 Zapraszamy do wspólnej zabawy!