Nauczyciele

Dyrektor

mgr inż. Joanna Dominiak

Wicedyrektor 

mgr Katarzyna Danych

Kadra pedagogiczna

Język polski

mgr Sylwia Błaszczyk

mgr Izabela Duda

mgr Emilia Molenda

mgr Marzena Sielenzak

dr Tomasz Smejlis

Język angielski

mgr Marta Byzdra

mgr Michał Cetera

mgr Marzena Jerczyńska

mgr Zuzanna Łagan

mgr Urszula Michalska

mgr Joanna Warcaba

Język niemiecki

mgr Jolanta Balińska

mgr Sylwia Cieloszyk

mgr Joanna Ulewicz

Język francuski

mgr Izabela Tymiak

Język rosyjski

mgr Lena Gajewska

Historia

mgr Beata Bartusik

mgr Renata Niemiec

dr Waldemar Sęczyk

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Historia i teraźniejszość

mgr Beata Bartusik

mgr Michał Gadziński

dr Jakub Jóźwiak-di MArcantonio

dr Waldemar Sęczyk

Wiedza o społeczeństwie

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

dr Waldemar Sęczyk

Biologia

mgr Maria Chmielowiec

dr Krystian Niedojad

mgr inż. Anna Pierzchnica

Chemia

mgr Edyta Radomska

mgr inż. Joanna Dominiak

ks. mgr Sebastian Tomaszewski

Geografia

mgr Daniel Guzik

mgr Iryna Kryvulchenko

Fizyka

mgr Grzegorz Kogut

mgr Artur Staśkiewicz

Matematyka

mgr Beata Kasperek

mgr Grzegorz Kogut

mgr Małgorzata Rolka

mgr Barbara Tarasek

mgr Jolanta Żaba

Informatyka

mgr Krystyna Cybulska

mgr Danuta Rysak

mgr Barbara Tarasek

mgr Wiesława Wielgosz

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jolanta Balińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Balińska

Muzyka

mgr Krystyna Cybulska

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Ankerska

mgr Dorota Drapała

mgr Maciej Leński

mgr Zofia Łatka

mgr Anna Zwierko

Religia

mgr Beata Wasiek

Ekologia i ochrona środowiska/Ekologia i człowiek

mgr inż. Anna Pierzchnica

Elementy matematyki wyższej

mgr Jolanta Żaba

Geografia polityczna

mgr Daniel Guzik

Historia muzyki

Krystyna Cybulska

Historia dramatu w literaturze polskiej i powszechnej

mgr Emilia Molenda

Obliczenia fizyczne

mgr Grzegorz Kogut

mgr Danuta Rysak

Myśl polityczna

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

Podstawy chemii

mgr Edyta Radomska

ks. mgr Sebastian Tomaszewski

Strategie uczenia się

mgr Marlena Solecka

Biblioteka

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

mgr Izabela Tymiak

Psycholog

mgr Katarzyna Danych

mgr Joanna Zawisza-Smejlis

Pedagog

mgr Elżbieta Frankiewicz

mgr Artur Staśkiewicz

Nauczyciel współorganizujący

mgr Joanna Obuchowska-Oleksy