Nauczyciele

Dyrektor

mgr inż. Joanna Dominiak

Wicedyrektor 

mgr Katarzyna Danych

Kadra pedagogiczna

Język polski

mgr Sylwia Błaszczyk

mgr Izabela Duda

mgr Emilia Molenda

mgr Marlena Solecka

dr Tomasz Smejlis

Język angielski

mgr Marta Byzdra

mgr Michał Cetera

mgr Jacek Florczak

mgr Marzena Jerczyńska

mgr Joanna Kamińska

mgr Urszula Michalska

Język niemiecki

mgr Jolanta Balińska

mgr Sylwia Cieloszyk

mgr Joanna Ulewicz

Język francuski

mgr Izabela Tymiak

Język rosyjski

mgr Lena Gajewska

Historia

mgr Beata Bartusik

mgr Renata Niemiec

dr Waldemar Sęczyk

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Batusik

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

dr Waldemar Sęczyk

Biologia

mgr Maria Chmielowiec

dr Krystian Niedojad

mgr inż. Anna Pierzchnica

Chemia

mgr Edyta Radomska

mgr inż. Joanna Dominiak

ks. mgr Sebastian Tomaszewski

Geografia

mgr Daniel Guzik

mgr Beata Olesińska-Hajdasz

Fizyka

mgr Grzegorz Kogut

mgr Artur Staśkiewicz

Matematyka

mgr Grzegorz Kogut

mgr Beata Łukiewicz

mgr Małgorzata Rolka

mgr Barbara Tarasek

mgr Jolanta Żaba

Informatyka

mgr Krystyna Cybulska

mgr Danuta Rysak

mgr Wiesława Wielgosz

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jolanta Balińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Balińska

Muzyka

mgr Krystyna Cybulska

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Ankerska

mgr Dorota Drapała

mgr Maciej Leński

mgr Zofia Łatka

mgr Anna Zwierko

Religia

mgr Beata Wasiek

ks. mgr Sebastian Tomaszewski

Ekologia i ochrona środowiska/Ekologia i człowiek

mgr inż. Anna Pierzchnica

dr Krystian Niedojad

Elementy matematyki wyższej

mgr Jolanta Żaba

Geografia polityczna

mgr Daniel Guzik

Historia muzyki

Krystyna Cybulska

Obliczenia fizyczne

mgr Grzegorz Kogut

mgr Danuta Rysak

Myśl polityczna

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

Podstawy chemii

mgr Edyta Radomska

Strategie uczenia się

mgr Marlena Solecka

Wiedza o kulturze popularnej

mgr Marlena Solecka

Biblioteka

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

mgr Izabela Tymiak

Psycholog

mgr Katarzyna Danych

mgr Joanna Zawisza-Smejlis

Pedagog

mgr Elżbieta Frankiewicz

mgr Artur Staśkiewicz