Nauczyciele

Dyrektor

dr Waldemar Sęczyk

Wicedyrektor 

mgr inż. Joanna Dominiak

 

 

Kadra pedagogiczna

Język polski

mgr Izabela Duda

mgr Anna Krysiak

mgr Emilia Molenda

mgr Katarzyna Rutkowska

mgr Marlena Solecka-Jurkiewicz

dr Tomasz Smejlis

Język angielski

mgr Michał Cetera

mgr Jacek Florczak

mgr Marzena Jerczyńska

mgr Joanna Kamińska

mgr Joanna Warcaba

Język niemiecki

mgr Jolanta Balińska

mgr Sylwia Cieloszyk

mgr Aleksandra Woynarowska

Język francuski

mgr Izabela Tymiak

Historia

mgr Beata Bartusik

mgr Renata Niemiec

dr Waldemar Sęczyk

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Batusik

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

dr Marcin Skobrtal

Historia i społeczeństwo

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Biologia

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr inż. Anna Pierzchnica

Chemia

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr Renata Rogalska

Geografia

mgr Daniel Guzik

Fizyka

mgr Waldemar Chamela

mgr Grzegorz Kogut

mgr Danuta Rysak

Przyroda

mgr inż. Anna Pierzchnica

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr Renata Rogalska

Matematyka

mgr Grzegorz Kogut

mgr Beata Łukiewicz

mgr Małgorzata Rolka

mgr Barbara Tarasek

mgr Jolanta Żaba

Informatyka

mgr Krystyna Cybulska

mgr Danuta Rysak

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jolanta Balińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Balińska

mgr Grzegorz Jaroni

Wiedza o kulturze

mgr Anna Krysiak

Muzyka

mgr Krystyna Cybulska

Technika

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr Beata Łukiewicz

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Ankerska

mgr Dorota Drapała

mgr Maciej Leński

mgr Małgorzata Ojrzanowska-Pietrzak

Religia

ks. Łukasz Kowalczuk

mgr Beata Wasiek

Edukacja filmowa

mgr Marlena Solecka-Jurkiewicz

Ekologia i ochrona środowiska

mgr inż. Anna Pierzchnica

Elementy matematyki wyższej

mgr Jolanta Żaba

Systemy informacji geograficznej GIS

mgr Daniel Guzik

Podstawy nauki o państwie i administracji

dr Marcin Skobrtal

Biblioteka

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

mgr Irena Łukaszewska-Flak

Psycholog

mgr Katarzyna Danych

Pedagog

mgr Elżbieta Frankiewicz

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.