Nauczyciele

Dyrektor

mgr inż. Joanna Dominiak

Wicedyrektor 

mgr Katarzyna Danych

Kadra pedagogiczna

Język polski

mgr Iwona Kamińska

mgr Emilia Molenda

mgr Katarzyna Rutkowska

mgr Marlena Solecka

dr Tomasz Smejlis

Język angielski

mgr Marta Byzdra

mgr Michał Cetera

mgr Jacek Florczak

mgr Marzena Jerczyńska

mgr Joanna Kamińska

mgr Joanna Warcaba

Język niemiecki

mgr Jolanta Balińska

mgr Sylwia Cieloszyk

mgr Wiktor Makochan

Język francuski

mgr Izabela Tymiak

Język rosyjski

mgr Lena Gajewska

Historia

mgr Beata Bartusik

mgr Renata Niemiec

dr Waldemar Sęczyk

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Batusik

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

dr Waldemar Sęczyk

mgr Izabela Tymiak

Historia i społeczeństwo

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

Biologia

dr Krystian Niedojad

mgr inż. Anna Pierzchnica

Chemia

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr Renata Rogalska

Geografia

mgr Daniel Guzik

Fizyka

mgr Agata Gałek

mgr Grzegorz Kogut

mgr Danuta Rysak

Przyroda

mgr inż. Joanna Dominiak

mgr Agata Gałek

mgr Daniel Guzik

mgr inż. Anna Pierzchnica

mgr Renata Rogalska

Matematyka

mgr Grzegorz Kogut

mgr Małgorzata Rolka

mgr Barbara Tarasek

mgr Jolanta Żaba

Informatyka

mgr Krystyna Cybulska

mgr Danuta Rysak

mgr Wiesława Wielgosz

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jolanta Balińska

mgr Daniel Guzik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Balińska

Muzyka

mgr Krystyna Cybulska

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Ankerska

mgr Dorota Drapała

mgr Maciej Leński

mgr Zofia Łatka

mgr Anna Zwierko

Religia

mgr Beata Wasiek

ks. Sebastian Tomaszewski

Edukacja filmowa

mgr Marlena Solecka

Ekologia i ochrona środowiska

mgr inż. Anna Pierzchnica

Elementy matematyki wyższej

mgr Jolanta Żaba

Geografia polityczna

mgr Daniel Guzik

Historia muzyki

Krystyna Cybulska

Myśl polityczna

dr Jakub Jóźwiak-di Marcantonio

Podstawy chemii

mgr Renata Rogalska

Techniki uczenia się

mgr Wiktor Makochan

Podstawy wiedzy o kulturze popularnej

mgr Marlena Solecka

Biblioteka

mgr Joanna Urbaniak-Sęczyk

mgr Irena Łukaszewska-Flak

Psycholog

mgr Katarzyna Danych

mgr Joanna Zawisza-Smejlis

Pedagog

mgr Elżbieta Frankiewicz