OBCHODY KONWENCJI POLSKO-FRANCUSKIEJ


W czwartek 19.09. kl. I C  pod opieką pani Izabeli Tymiak uczestniczyła w zorganizowanych na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu obchodach podpisanej 100 lat temu Konwencji Emigracyjnej między Polską i Francją. Młodzież miała okazję obejrzeć wystawę Le retour oublié (Zapomniany powrót), przygotowaną przez Dom Bretanii w Wałbrzychu oraz wysłuchać dwóch wykładów nt. genezy i skutków konwencji na przykładzie subregionu wałbrzyskiego oraz integracji społeczno-kulturowej reemigrantów z Francji. Wszystkich uczestników przywitała pani wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska słowami : „Wałbrzych to takie miasto, w którym ludzie są jak ziarnka piasku – przywiało ich z różnych stron świata”.