Oferta szkoły

Absolwenci klasy ósmej szkoły podstawowejW roku szkolnym 2021/2022 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy

  • matematyczna-fizyczna z informatyką – rozszerzenia: matematyka, fizyka,  informatyka lub geografia, dodatkowo program wzbogacony o  elementy matematyki wyższej i warsztaty na Wydziale Techniczno- Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ rozwiązywać zagadki logiczne i grać na komputerze
INTERESUJESZ SIĘ naukami ścisłymi, gwiazdami, programowaniem
POTRAFISZ myśleć logicznie, jesteś metodyczny i uporządkowany
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na politechnice, zostać informatykiem, mechanikiem, inżynierem budownictwa, elektronikiem, fizykiem, astronomem

  • biologiczno-chemiczna – rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy lub matematyka, dodatkowo zajęcia z biologii i chemii w laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej AS w Wałbrzychu

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ przyrodę, biologię, chemię, eksperymentować.
INTERESUJESZ SIĘ zjawiskami przyrodniczymi, niezwykłym światem przyrody.
POTRAFISZ logicznie myśleć, twórczo rozwiązywać problemy.
W PRZYSZŁOŚCI chcesz zostać lekarzem, pielęgniarką, biologiem, ekologiem, biotechnologiem, studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym.

  • humanistyczno-artystyczna z edukacją teatralną– rozszerzenia: historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo  zajęcia z historii teatru i dramatu, edukacja muzyczna, filmowa, wiedza o kulturze popularnej.

Wybierz ją jeśli:
LUBISZ czytać książki, chodzić do teatru, kina, rozmawiać o sztuce, występować w teatrze, robić zdjęcia, jesteś twórczy.
INTERESUJESZ SIĘ kulturą, sztuką, kinematografią, literaturą
POTRAFISZ śpiewać, malować, grać na instrumentach.
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na uniwersytecie, być historykiem,
filologiem, historykiem sztuki, kulturoznawcą, aktorem.

  • humanistyczna z edukacją prawną – rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, dodatkowo program rozszerzony o zagadnienia nauki o państwie i administracji i  warsztaty we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ historię, nauki społeczne.
INTERESUJESZ SIĘ polityką, problematyką współczesnego świata.
POTRAFISZ łączyć fakty i wyciągać z nich wnioski, dostrzegać przebieg i rolę procesów historycznych.
W PRZYSZŁOŚCI chcesz być prawnikiem, pracować w administracji, zostać historykiem, socjologiem, politologiem.

W każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych, spośród:       

 j. angielski,  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

III Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową AS w Wałbrzychu.

O liczbie poszczególnych klas decydować będzie liczba zainteresowanych uczniów.