Oferta szkoły

Absolwenci szkoły podstawowej

  1. W roku szkolnym 2024/2025 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy:
  • matematyczna z językiem angielskim – rozszerzenia: obowiązkowe- matematyka oraz fizyka/geografia,  język angielski/informatyka, dodatkowo program wzbogacony o  elementy matematyki wyższej, obliczenia fizyczne i warsztaty na Wydziale Techniczno- Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ rozwiązywać zagadki logiczne i grać na komputerze
INTERESUJESZ SIĘ naukami ścisłymi, gwiazdami, programowaniem
POTRAFISZ myśleć logicznie, jesteś metodyczny i uporządkowany
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na politechnice, zostać informatykiem, mechanikiem, inżynierem budownictwa, elektronikiem, fizykiem, astronomem

  • biologiczno–chemiczna – rozszerzenia obowiązkowo-biologia oraz  chemia/fizyka , język angielski/ matematyka, dodatkowo ekologia i człowiek, podstawy chemii i  zajęcia z biologii i chemii w laboratorium Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ przyrodę, biologię, chemię, eksperymentować
INTERESUJESZ SIĘ zjawiskami przyrodniczymi, niezwykłym światem przyrody
POTRAFISZ logicznie myśleć, twórczo rozwiązywać problemy
W PRZYSZŁOŚCI chcesz zostać lekarzem, pielęgniarką, biologiem, ekologiem, biotechnologiem, studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym

  • humanistyczno-artystyczna z edukacją muzyczną i teatralną– rozszerzenia: obowiązkowe- j. polski, oraz historia/wiedza o społeczeństwie, język angielski/geografia, dodatkowo  zajęcia z historii teatru i dramatu w literaturze polskiej i powszechnej, edukacja muzyczna, możliwość uczestnictwa w zajęciach  chóru szkolnego, koła teatralnego

Wybierz ją jeśli:
LUBISZ czytać książki, chodzić do teatru, kina, rozmawiać o sztuce, występować w teatrze, robić zdjęcia, jesteś twórczy
INTERESUJESZ SIĘ kulturą, sztuką, kinematografią, literaturą
POTRAFISZ śpiewać, malować, grać na instrumentach
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na uniwersytecie, być historykiem,
filologiem, historykiem sztuki, kulturoznawcą, aktorem

Istnieje  możliwość nauki dwóch języków obcych, spośród:       

 j. angielski,  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

III Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademią Nauk Stosowanych  Angelusa Silesiusa, Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.