Oferta szkoły

W roku szkolnym 2022/2023 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy:

  • matematyczna- fizyczna z informatyką– rozszerzenia: matematyka, fizyka,  informatyka , dodatkowo program wzbogacony o  elementy matematyki wyższej, obliczenia fizyczne i warsztaty na Wydziale Techniczno- Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ rozwiązywać zagadki logiczne i grać na komputerze
INTERESUJESZ SIĘ naukami ścisłymi, gwiazdami, programowaniem
POTRAFISZ myśleć logicznie, jesteś metodyczny i uporządkowany
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na politechnice, zostać informatykiem, mechanikiem, inżynierem budownictwa, elektronikiem, fizykiem, astronomem

  • biologiczno – chemiczna – rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski, dodatkowo, ekologia i człowiek, podstawy chemii i  zajęcia z biologii i chemii w laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej AS w Wałbrzychu

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ przyrodę, biologię, chemię, eksperymentować
INTERESUJESZ SIĘ zjawiskami przyrodniczymi, niezwykłym światem przyrody
POTRAFISZ logicznie myśleć, twórczo rozwiązywać problemy
W PRZYSZŁOŚCI chcesz zostać lekarzem, pielęgniarką, biologiem, ekologiem, biotechnologiem, studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym

  • humanistyczno-artystyczna z edukacją teatralną– rozszerzenia: historia, j. polski, język angielski, dodatkowo  zajęcia z historii teatru i dramatu, edukacja muzyczna, filmowa, wiedza o kulturze popularnej.

Wybierz ją jeśli:
LUBISZ czytać książki, chodzić do teatru, kina, rozmawiać o sztuce, występować w teatrze, robić zdjęcia, jesteś twórczy
INTERESUJESZ SIĘ kulturą, sztuką, kinematografią, literaturą
POTRAFISZ śpiewać, malować, grać na instrumentach
W PRZYSZŁOŚCI chcesz studiować na uniwersytecie, być historykiem,
filologiem, historykiem sztuki, kulturoznawcą, aktorem

  • humanistyczna z edukacją prawną – rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, dodatkowo program rozszerzony o zagadnienia nauki o państwie i administracji, geografia polityczna i myśl polityczna i  warsztaty we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wybierz ją jeśli:

LUBISZ historię, nauki społeczne
INTERESUJESZ SIĘ polityką, problematyką współczesnego świata
POTRAFISZ łączyć fakty i wyciągać z nich wnioski, dostrzegać przebieg i rolę procesów historycznych
W PRZYSZŁOŚCI chcesz być prawnikiem, pracować w administracji, zostać historykiem, socjologiem, politologiem

W każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych, spośród:       

 j. angielski,  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

III Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową AS w Wałbrzychu.

O liczbie poszczególnych klas decydować będzie liczba zainteresowanych uczniów