Oferta szkoły

Absolwenci klasy ósmej szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2020/2021 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy:

  1. matematyczna-fizyczna z informatyką– rozszerzenia: matematyka, fizyka,  informatyka lub geografia, dodatkowo program wzbogacony o elementy matematyki wyższej i warsztaty na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu
  2. biologiczno-chemiczna – rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy lub matematyka, dodatkowo zajęcia z biologii i chemii w laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej AS w Wałbrzychu
  3. humanistyczna z edukacją artystyczną– rozszerzenia: historia,
  4. j. polski, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo  zajęcia z edukacji filmowej i muzycznej i warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim
  5. humanistyczna z edukacją prawną – rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, dodatkowo program rozszerzony o zagadnienia nauki o państwie i administracji i  warsztaty we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

W każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych, spośród: j. angielski,  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

III Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową AS w Wałbrzychu.

O liczbie poszczególnych klas decydować będzie liczba zainteresowanych uczniów