Organizacja roku szkolnego

  

Semestr I

  • klasy I-III – 2 września 2019 – 12 stycznia 2020

Semestr II

  • klasy programowo najwyższe liceum – 13 stycznia – 24 kwietnia 2020
  • klasy I-II liceum – 13 stycznia – 26 czerwca 2020
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020
3. Ferie zimowe 10 lutego-23 lutego 2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020
6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 24 kwietnia 2020
7. Egzamin maturalny

-część pisemna

-część ustna

4 maja-21 maja 2020

4 maja-22 maja 2020

10. Odbiór zaświadczeń o wynikach matury  3 lipca 2020
11. Dni wolne od zajęć w szkołach (egzamin maturalny)

– dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

4,5,6 maja 2020

12 czerwca, 24, 25 czerwca 2020

12. „Dzień Pustej Klasy” 29 maja 2020
13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020
14. Rekrutacja Zgodnie z zarządzeniem KO
15. Ferie letnie dla uczniów 27 czerwca-31 sierpnia 2020
16. Termin ogłoszenia wyników i wydawania świadectw  egzaminu maturalnego 3 lipca 2020