Organizacja roku szkolnego 2022-2023

Semestr I

  • klasy I-IV  – 1 września 2022r. – 24 stycznia 2023r

Semestr II

  • klasy programowo najwyższe liceum – 25 stycznia – 28 kwietnia 2023
  • klasy I-III liceum – 25 stycznia – 23 czerwca 2023
  • wystawienie ocen końcowych w klasach IV – 21 kwietnia 2023
  • Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III – 16 czerwca 2023
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2022
2.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023
3.Ferie zimowe13 lutego – 26 lutego 2022
4.Testy diagnostyczne klas maturalnychWrzesień – podstawy – CKE
Grudzień – wszystkie przedmioty – CKE
Marzec – wydawnictwo/nasze  
5.Wiosenna przerwa świąteczna6–11 kwietnia 2023
6.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  28 kwietnia 2023
7.Egzamin maturalny -część pisemna -część ustna  Od 4 maja 2023
8.Dni wolne od zajęć -w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego – dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły14 października 2022
31 października 2022
2 maja 2023
4,5,8 maja 2023  
9,21,22 czerwiec 2023     (łącznie 9 dni)
10.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych23 czerwca 2023
11.RekrutacjaZgodnie z zarządzeniem KO
12.Ferie letnie dla uczniów24 czerwca – 31 sierpnia 2023
13.Termin ogłoszenia wyników i wydawania świadectw  egzaminu maturalnego   lipiec 2023