Organizacja roku szkolnego 2021-2022

Semestr I

  • klasy I-III  – 1 września 2021–23 stycznia 2022

Semestr II

  • klasy programowo najwyższe liceum – 24 stycznia–29 kwietnia 2022
  • klasy I-III liceum – 24 stycznia–24 czerwca 2022
  • wystawienie ocen końcowych w klasach III (po gim.) – 22 kwietnia 2022
  • Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III – 15 czerwca 2022
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021r
2.Zimowa przerwa świątecznaod 23 grudnia 2021
do 1 stycznia 2022
3.Ferie zimowe31 stycznia -11 lutego 2022
4.Próbne matury1.NOWA ERA -STYCZEŃ 2022
2. MARZEC 2022
5.Wiosenna przerwa świąteczna14–19 kwietnia 2022
6.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  29 kwietnia 2022
7.Egzamin maturalny -część pisemna -część ustna  Od 4 maja 2022  
8.Dni wolne od zajęć -w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego – dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły12 listopada 2021,
2 maja 2022,
4,5,6 maja 2022,
17, 22, 23 czerwca 2022      
9.„Dzień Pustej Klasy”30.05.2022
10.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych24 czerwca 2022
11.RekrutacjaZgodnie z zarządzeniem KO
12.Ferie letnie dla uczniów25 czerwca-31 sierpnia 2022
13.Termin ogłoszenia wyników i wydawania świadectw  egzaminu maturalnego   lipiec 2022