Organizacja roku szkolnego 2020-2021

Semestr I

  • klasy I-III – 1.09.2020 r. – 10.01.2021 r.
  • wystawienie ocen śródrocznych – 8.01.2021 r.

Semestr II

  • klasy programowo najwyższe liceum – 11.01 – 30.04.2021 r.
  • klasy I-II liceum – 11.01. – 25.06.2021 r.
  • wystawienie ocen końcowych w klasach III – 23.04.2021 r.
  • wystawienie ocen końcowych w klasach I i II – 18.06.2021 r.
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 1.01.2021 r.
3. Ferie zimowe 18.01 – 31.01. 2021 r.
4. Próbne matury NOWA ERA – styczeń 2021 r. marzec 2021 r. (1. tydzień)
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.04.2021 r.
6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych   30.04.2021 r.
7. Egzamin maturalny -część pisemna -część ustna   4 – 20.05.2021 r. 7 – 20.05.2021 r.
8. Dni wolne od zajęć -w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego – dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły   4,5,6 maja 2021 r.       14.10.2021 r. 7.05.2021 r. 4.06.2021 r., 23 – 24.06.2021 r.        
9. „Dzień Pustej Klasy” 28.05.2021 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25.06.2021 r.
11. Rekrutacja Zgodnie z zarządzeniem KO
12. Ferie letnie dla uczniów 26.06 – 31.08.2021 r.
13. Termin ogłoszenia wyników i wydawania świadectw  egzaminu maturalnego   5.07.2021 r.