Organizacja roku szkolnego

  

Semestr I –  klasy I-III  – 3 września 2018 – 13 stycznia 2019

Semestr II – klasy programowo najwyższe liceum – 14 stycznia – 26 kwietnia 2019

– klasy III gimnazjum i I-II liceum – 14 stycznia – 21 czerwca 2019

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 -1 stycznia 2019
3. Ferie zimowe 28 stycznia-10 lutego 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019
5. Egzamin gimnazjalny

–          część humanistyczna

–          część matematyczno-przyrodnicza

–          część z języka nowożytnego

 

10 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

 

12 kwietnia 2019

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  

26 kwietnia 2019

7. Egzamin maturalny

-część pisemna

-część ustna

 

6 maja-23 maja 2019

6 maja -25 maja 2019

8. Egzamin gimnazjalny-termin dodatkowy

–          część humanistyczna

–          część matematyczno-przyrodnicza

–          część z języka nowożytnego

 

 

3 czerwca 2019

4 czerwca 2019

 

5 czerwca 2019

9. Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

16 czerwca 2019

 

21 czerwca 2019

10. Odbiór zaświadczeń o wynikach matury 4 lipca 2019
11. Dni wolne od zajęć

-w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego

– dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

 

6, 7, 8 maja 2019

 

 

 

2 listopada 2018 – 2 maja 2019

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019
13. Rekrutacja Zgodnie z zarządzeniem KO
14. Ferie letnie dla uczniów 22 czerwca – 31 sierpnia 2019

 

2 thoughts on “Organizacja roku szkolnego

 1. FirstTemeka

  I see you don’t monetize your website, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got
  high quality content. If you want to know how to make extra money, search for:
  Boorfe’s tips best adsense alternative

 2. Anonim

  tak mama
  justyna walim

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.