Organizacja roku szkolnego

  

Semestr I –  klasy I-III  – 3 września 2018 – 13 stycznia 2019

Semestr II – klasy programowo najwyższe liceum – 14 stycznia – 26 kwietnia 2019

– klasy III gimnazjum i I-II liceum – 14 stycznia – 21 czerwca 2019

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 -1 stycznia 2019
3. Ferie zimowe 28 stycznia-10 lutego 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019
5. Egzamin gimnazjalny

–          część humanistyczna

–          część matematyczno-przyrodnicza

–          część z języka nowożytnego

 

10 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

 

12 kwietnia 2019

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  

26 kwietnia 2019

7. Egzamin maturalny

-część pisemna

-część ustna

 

6 maja-23 maja 2019

6 maja -25 maja 2019

8. Egzamin gimnazjalny-termin dodatkowy

–          część humanistyczna

–          część matematyczno-przyrodnicza

–          część z języka nowożytnego

 

 

3 czerwca 2019

4 czerwca 2019

 

5 czerwca 2019

9. Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

16 czerwca 2019

 

21 czerwca 2019

10. Odbiór zaświadczeń o wynikach matury 4 lipca 2019
11. Dni wolne od zajęć

-w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego a języka polskiego, matematyki języka nowożytnego

– dodatkowe dni, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

 

6, 7, 8 maja 2019

 

 

 

2 listopada 2018 – 2 maja 2019

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019
13. Rekrutacja Zgodnie z zarządzeniem KO
14. Ferie letnie dla uczniów 22 czerwca – 31 sierpnia 2019