Organizacja roku szkolnego 2022-2023

Semestr I

  • klasy I-IV  – 4 września 2023r. – 12 stycznia 2024r

Semestr II

  • klasy programowo najwyższe liceum – 15 stycznia – 26 kwietnia 2024r
  • klasy I-III liceum – 15 stycznia – 21 czerwca 2024r
  • wystawienie ocen końcowych w klasach IV-19 kwietnia 2024r.
  • Wystawienie ocen końcowych w klasach I-III – 14 czerwca 2024r.
Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023r
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2023r -1 stycznia 2024r
Ferie zimowe15-28 stycznia 2024r
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca-2 kwietnia 2024r
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  26 kwietnia 2024r
Egzamin maturalny -część pisemna -część ustna  Od 7 maja 2024r.  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych21 czerwca 2024r
RekrutacjaZgodnie z zarządzeniem KO
Ferie letnie dla uczniów24 czerca-31 sierpnia 2024r.
Termin ogłoszenia wyników i wydawania świadectw  egzaminu maturalnego   lipiec 2024r.