Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas 08.09.2016r. czwartek
2. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II i III 20.10.2016r. czwartek
3. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II i III 17.11.2016r. czwartek
4. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II i III 15.12.2016r. czwartek
5. Klasyfikacja śródroczna 12.01.2017r. czwartek
6. Wywiadówka 12.01.2017r. czwartek
7. Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III 16.03.2017r. czwartek
8. Zebranie z rodzicami uczniów klas III 20.04.2017r. czwartek
9. Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Część z języka obcego

 

19.04.2017r. środa

20.04.2017r. czwartek

21.04.2017r. piątek

10. Zakończenie roku klas programowo najwyższych w liceum 28.04.2017r. piątek
11. Egzamin maturalny 04 – 24.05.2017r.
12. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I-III 25.05.2017r. czwartek
13. Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach uczniów  kl. I-III 14.06.2017r. środa
14. Klasyfikacja uczniów klas I i II 19.06.2017r. poniedziałek
15. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 23.06.2017r. piątek
16. Egzaminy i matury poprawkowe sierpień 2017r.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *