Akty prawne

Zestaw aktów prawnych, wedle których funkcjonuje Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Statut Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Procedura zwolnienia z wychowania fizycznego – zasady, wedle których uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

ZWOLNIENIE i USPRAWIEDLIWIENIE – wzoru druków usprawiedliwień i zwolnień z zajęć lekcyjnych, jakie muszą przedkładać uczniowie wychowawcom.

REGULAMIN RADY RODZICÓW – ZS3 – propozycja regulaminu pracy Rady Rodziców.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Program wychowawczo-profilaktyczny (wkrótce na stronie)