Program popularno-naukowy „Drogami Wiary i Rozumu”

Dnia 12.11.2019 roku w naszym Liceum na zaproszenie katechetki Beaty Wasiek, mogliśmy po raz kolejny gościć wicerektora WSD w Świdnicy i głównego organizatora powyższego programu ks. Marcina Dolaka.

Na spotkaniu z młodzieżą Ksiądz prelegent nakreślił główne kierunki poszczególnych wykładów, zachęcając do licznego udziału i podejmowania dyskusji na zaproponowane tematy z zaproszonymi gośćmi.

Beata Wasiek: „Uważam, że warto skorzystać ze skierowanej zachęty i ożywiać swoją wiarę w Boga, docenić w niej rolę rozumu.”

Na zakończenie, podziękowaliśmy ks. Marcinowi oklaskami, słowem i drobnym upominkiem za przyjęcie zaproszenia. Była wspólna modlitwa i błogosławieństwo, które zakończyło nasze spotkanie.