Rekrutacja

WAŻNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 16 maja do 20 czerwca  2022 – termin na złożenie wniosku do godziny 15.00

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 do godziny 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty ewentualnie złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

W tych dniach szkolny punkt rekrutacyjny czynny jest w godzinach 8.00-14.00. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca  2022 r.

Od 22 lipca  do 29  lipca 2022 do godziny 15.00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 1 sierpnia 2022 do godziny 14.00.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY DO POBRANIA [LINK]

PORTAL REKRUTACYJNY W WAŁBRZYCHU [LINK]

REGULAMIN REKRUTACJI

ZASADY-REKRUTACJI-UCZNIOW-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-DO-III-LICEUM-OGOLNOKSZTALCACEGO