Rekrutacja

WAŻNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 maja do 19 czerwca  2023 – termin na złożenie wniosku do godziny 15.00

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

W tych dniach szkolny punkt rekrutacyjny czynny jest w godzinach 8.00-14.00. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 18 lipca  2023 r.

Od 19 lipca  do 28  lipca 2023 do godziny 15.00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 31 lipca 2023.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY DO POBRANIA [LINK]

PORTAL REKRUTACYJNY W WAŁBRZYCHU [LINK]

REGULAMIN REKRUTACJI

regulamin-rekrutacji-III-LO-23-24