Rekrutacja

WAŻNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 16 maja do 17 czerwca  2024 – termin na złożenie wniosku do godziny 15.00

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

W tych dniach szkolny punkt rekrutacyjny czynny jest w godzinach 8.00-14.00. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 15 lipca  2024 r. o godzinie 12.00

Od 16 lipca  do 22  lipca 2024 do godziny 15.00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 23 lipca 2024 o godzinie 12.00

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/zal.-3a-2024.pdf

http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html

REGULAMIN REKRUTACJI

rekruracja-na-strone-1