Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 17 maja do 21 czerwca  2021 – termin na złożenie wniosku

od 25 czerwca do 14 lipca 2021– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty ewentualnie złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

W tych dniach szkolny punkt rekrutacyjny czynny jest w godzinach 8.00-14.00. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca  2021 r.

Od 23 lipca  do 30  lipca 2021 do godziny 15.00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY DO POBRANIA [LINK]

PORTAL REKRUTACYJNY W WAŁBRZYCHU [LINK]

REGULAMIN REKRUTACJI

regulamin-rekrutacji-III-LO