Rozpoczęcie roku szkolnego

Nadszedł ten czas, kiedy znów Was powitamy w murach Różowej. Ze względu na wciąż trwającą pandemię rozpoczęcie roku odbędzie się w turach:

HARMONOGRAM

8.30 – klasy 1a, 1b, 1c – spotkanie na sali gimnastycznej

9.00 – klasy 1d, 1e – spotkanie na sali gimnastycznej

9.30 – klasy 2a, 2b, 2c, 2d – spotkanie na sali gimnastycznej

10.00 – klasy 3a, 3b, 3c, 3d, 3e – spotkanie na sali gimnastycznej

10.30 – klasy 3A, 3B, 3C, 3D – spotkanie na sali gimnastycznej

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: – obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły – korytarze, toalety, sala gimnastyczna, sklepik. Osłona może być zdjęta dopiero w sali lekcyjnej po zajęciu swojego miejsca. – dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku szkoły oraz przy wejściu do poszczególnych sal – zachowanie dystansu. Po spotkaniach na sali gimnastycznej każda klasa przechodzi ze swoim wychowawcą do sali. Do zobaczenia

Fot. J. Żarkowski