Samorząd

W obecnym roku szkolnym, po przeprowadzeniu na początku października wyborów, Samorząd Uczniowski pracuje w następującym składzie:

Przewodniczący: 

Zastępca: 

Sekretarz: 

Opiekunem Samorządu uczniowskiego III LO jest p. Michał Cetera

SAMORZĄDNOŚĆ

Członkowie SU są przedstawicielami całej społeczności uczniowskiej i dzięki spotkaniom z samorządami klasowymi, indywidualnym rozmowom i za pośrednictwem poczty elektronicznej (su3lo@op.pl) będą zbierać informacje o propozycjach i problemach uczniów, przekazywać je za pośrednictwem opiekuna SU dyrekcji i interweniować w poszczególnych sprawach. Będą na podstawie statutu III LO współdecydować o przyznawaniu niektórych nagród i opiniować wnioski dotyczące oceny nauczycieli. Będą też w razie potrzeby przedstawiać swoje stanowisko w sprawie skreślenia z listy uczniów.

WSPÓŁORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY

SU jest inicjatorem i organizatorem imprez szkolnych:

    • Andrzejki
    • Walentynki
    • Szczęśliwy Numerek

Będziemy prezentować twórczość plastyczną i fotograficzną uczniów i nauczycieli naszej szkoły w malutkiej galerii, którą planujemy stworzyć. Nie jesteśmy obojętni na problemy środowiska naturalnego – przez cały rok będzie trwała akcja zbierania zużytych baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji.

TRADYCJE SZKOLNE

SU będzie podtrzymywać szkolne tradycje współorganizując święta szkolne i dbając o ich uroczystą oprawę. Będziemy pamiętać o emerytowanych nauczycielach i innych pracownikach naszej szkoły zwłaszcza w okresie świątecznym odwiedzając ich bądź wysyłając karty okolicznościowe. Zwrócimy szczególną uwagę na godne reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

SU będzie się starać wspierać różnego rodzaju fundacje niosące pomoc potrzebującym. Będziemy organizować akcje na terenie szkoły i szybko reagować na apele o pomoc inicjując zbiórki pieniężne bądź inne włączając w te przedsięwzięcia całą społeczność szkolną. Ogólnopolskie akcje, w które SU włączy naszą szkołę to

    • Góra Grosza
    • WOŚP