Spotkanie z ks. Adamem Fijołkiem SMA – misjonarzem

Dnia 6 listopada 2019 roku, tym razem młodzież klas I po gimnazjum miała możliwość wziąć udział w spotkaniu z Misjonarzem. Zorganizowaniem spotkania i czuwaniem nad jego przebiegiem zajęła się katechetka Beata Wasiek.


Ksiądz Adam jako misjonarz realizuje główne zadanie Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którym jest Pierwsza Ewangelizacja, to znaczy głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy o niej jeszcze nie słyszeli: Nowiny o Bogu Ojcu, który posłał nam Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, aby objąć wszystkich ludzi swoją wieczną miłością. W swojej prelekcji zwrócił uwagę, że najbardziej skuteczną formą głoszenia Dobrej Nowiny jest świadectwo własnego życia. Dlatego w codziennej pracy, przy najważniejszych zadaniach – głoszeniu Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów – całym swoim postępowaniem starają się dawać świadectwo naszej wiary.

Obecnie SMA pracuje w 16 krajach całej Afryki, a misjonarze pochodzą już nie tylko z Europy i Ameryki Północnej, lecz także z Indii, Filipin, Argentyny, jak również z młodego Kościoła samej Afryki.


Na zaprezentowanych filmikach mogliśmy zobaczyć Misję Monasao, leżącą w południowo- zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Adam bardzo barwnie przedstawił nam jedno z plemion – Pigmejów, wśród których posługiwał misyjnie. Podkreślił wspólnotowość Pigmejów, która jest podwaliną modlitwy, spotkań, pracy ludzi, którzy do tej pory żyli raczej w relacjach feudalnych. A także ich entuzjazm życiowy pomimo napotykanych trudności dnia codziennego. Śmierci, która jest przy nich bardzo blisko.

Młodzież zadawała pytania na temat pracy misjonarza i zagrożeń z niej płynących. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą, błogosławieństwem i podziękowaniem.


„Myślę, że obraz i słowo pozostaną w pamięci naszych licealistów. A z czasem przyniosą misyjne
owoce.” – Beata Wasiek