Spotkanie z Minister Edukacji

W poniedziałek, 18 marca nasi uczniowie: Milena Sądel, Karol Madaliński, Piotr Olszewski (4a), Eril Rabiega, Tatiana Grudzińska, Aleksandra Babik (2c) oraz nasz Samorząd Uczniowski czyli Aleksandra Arciszewska, Martyna Wierzbicka (3c), Radosław Malinowski oraz Łukasz Masternak (3e) razem z młodzieżą innych liceów wzięli udział w spotkaniu w Starej Kopalni pod nazwą ” Nie czekajmy zmieniajmy edukację”.

Pod okiem ministry edukacji, pani Barbary Nowackiej oraz posła Marcina Józefaciuka uczniowie dzielili się swoimi przemyśleniami i pomysłami w trzech panelach: „Podstawa programowa a kompetencje XXI”, „Dobrostan i zdrowie psychiczne młodych ludzi”, „Zmiany instytucjonalne i prawne – jak uczynić szkołę miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli”.