Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu informuje, iż sprawozdanie finansowe za rok 2018 umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha.

http://bip.cojm.walbrzych.pl/index.php?id=116