Sprawozdanie finansowe

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu informuje, iż sprawozdanie finansowe za rok 2020 umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha pod adresem http://bip.cojm.walbrzych.pl/index.php?id=124