Sprzątanie świata

W dniu 18 września br. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w tegorocznej

27 Akcji „Sprzątania świata”, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dwie klasy I b i I d pod opieką wychowawców i nauczycieli, zajęły się porządkowaniem terenu parkowego przy naszym liceum.

Akcja ta, umożliwiła propagowanie wśród naszej młodzieży aktywnej edukacji ekologicznej, prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.

Ponadto, mieliśmy możliwość kształtowania wśród jej uczestników właściwych postaw, świadomości proekologicznej i wspólnej odpowiedzialności za stan środowiska.