VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

W tym roku, w VII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Kanoniczne prawo karne” uczestniczyło ponad 784 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski z 84 szkół. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 145 uczniów. Dnia 23.01.2023 roku, odbył się etap- szkolny konkursu. Wzięło w nim udział 6 uczniów. Uniwersytecka Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia prac i podała wyniki 01.03.2023.Naszym uczniom zabrakło niewiele. Zapraszam za rok do poprawienia wyniku ?

Dziękuję moim uczniom, za włożony wysiłek i poświęcony czas na przygotowanie się do Konkursu.

Katechetka Beata Wasiek.