Wizyta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

22 marca br. uczniowie klas humunistycznych z edukacją prawną odwiedzili Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Grupa uczniów pod opieką Pana Dyrektora Waldemara Sęczyka i Pana Jakuba Jóźwiaka-di Marcantonia została przywitana przez dr. Jacka Przygodzkiego – Prodziekana ds. Studenckich, a następnie wysłuchała wykładu prowadzonego przez Adama Koronkiewicza i Karolinę Pasoń – studentów z Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Instytucie Prawa Cywilnego WPAE UWr.

Pracownikom i studentom Wydziału Prawa serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie (a także za możliwość wykorzystania zdjęć z tego wydarzenia)!