Wpłaty

Tutaj Państwo macie wszelkie informacje i dane dotyczące wpłat:

Rada Rodziców – 150 zł

Papier do ksero – 30 zł

nr konta do wpłat (Rachunek Rady Rodziców): 74 1500 1764 1217 6005 2240 0000

Duplikaty:

świadectwo – 26 zł

legitymacja szkolna – 9 zł

nr konta do wpłat: 43 1160 2202 0000 0004 9436 0627

UWAGA! W tytule każdej wpłaty proszę zawrzeć następujące informację: imię i nazwisko, klasę oraz czego dotyczy wpłata.