Wracamy na politologię!

18 listopada, uczniowie z klas: 2d, 3d i 4d pod opieką swoich profesorów: Barbary Tarasek, Zofii Łatki i Michała Cetery wzięli udział w wyjazdowych zajęciach warsztatowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Myślą przewodnią spotkania były „Organizacje pozarządowe”.

Organizatorzy przygotowali krótki wykład wprowadzający, m.in. przekazali informacje na temat rodzajów, zasad tworzenia oraz celach fundacji i stowarzyszeń. Następnie uczniowie sami przygotowywali projekty swoich stowarzyszeń.

Na zakończenie pod hasłem „jarmarku możliwości” odbyła się prezentacja/promocja poszczególnych stowarzyszeń oraz głosowanie na najciekawszy projekt warsztatowy – zwyciężyła klasa 4d.