Wycieczka SKT na Górę Barbarka

W sobotę (27.02) odbyła się kolejna wycieczka w ramach Szkolnego Klubu Turyty pod opieką p. D. Rysak i p. J. Warcaby. Przy pięknej i słonecznej pogodzie, wyruszyliśmy na Górę Barbarka (643 m n.p.n.). Idąc w stronę Barbarki od Dworca Głównego  PKP podziwialiśmy przepiękne widoki roztaczające się na okoliczne wzniesienia i osiedla Wałbrzycha. Na trasie kilkakrotnie spotkaliśmy stada saren żerujące na tych terenach. W trakcie wędrówki minęliśmy staw będący pozostałością po osadniku poflotacyjnym oraz nieużywane już wieże ciśnień.

Barbarka jest szczytem w Górach Wałbrzyskich (635 m n.p.m.), położonym na południe od stacji kolejowej Wałbrzych Główny.  W 1894 roku dzięki inicjatywie Towarzystwa Górskiego i Helmutha Carla Bernharda von Moltke na Barbarce stanęło schronisko nazywane „Kolbebaude”, spalone po II wojnie światowej. Znajdowała się tam również platforma widokowa, a w latach 1905-1925 na miejscu platformy stała wieża widokowa. Po II wojnie cała infrastruktura została zniszczona. Z wnętrza Barbarki, eksploatowano w dawnej sztolni „Ernestine” węgiel kamienny. Pod wierzchołkiem jest odsłonka porfirowych law poduszkowych, będąca projektowanym pomnikiem przyrody.

Permska działalność wulkaniczna zaznaczyła się wyraźnie w krajobrazie Gór Wałbrzyskich. Chełmiec, Trójgarb, Wołowiec stanowią przykłady stromych stożków wulkanicznych, charakterystycznych dla okolic Wałbrzycha.  Większość kulminacji budują kwaśne skały wylewne – ryolity. Na górze Barbarka w wyniku działalności kamieniołomu, odsłonięto zastygły potok lawy, chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny rajd już w marcu!