Zebrania z rodzicami

KALENDARZ  ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  ROK SZKOLNY  2018/2019

 

1. Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas 06.09.2018r. czwartek, godz. 17.00
2. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II, III- LO i  III Gim 25.10.2018r. czwartek

 

3. Konsultacje z Rodzicami 22.11.2018r. czwartek

godz. 16.00-18.00

4. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- LO i III Gim- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na semestr 20.12.2018r. czwartek
5. Klasyfikacja śródroczna 14.01.2019r. poniedziałek
6. Wywiadówka 24.01.2019r. czwartek

godz. 17.00

7. Konsultacje z Rodzicami 28.02.2019r. czwartek

godz. 16.00-18.00

8. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, – LO i III- Gim

informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr-klasy III LO

28.03.2019r. czwartek

godz. 17.00

9. Klasyfikacja klas III LO 16.04.2019r. wtorek
10. Konsultacje z Rodzicami 25.04.2019r. czwartek

godz. 16.00-18.00

11. Zakończenie roku klas III LO 26.04.2019r. piątek
12. Zebranie z rodzicami  klas I, II LO III Gim, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku 30.05.2019r. czwartek

godz.17.00

13. Klasyfikacja uczniów klas I, II LO i III Gim 16.06.2019r. czwartek
14. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21.06.2019r. piątek
15. Egzaminy i matury poprawkowe sierpień 2019r.