Zebrania z rodzicami i ważne terminy w roku szkolnym

1.Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas02.09.2021 czwartek, godz.16.30 i 17.00
2.Konsultacje z Rodzicami04.11.2021 czwartek  
3.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr16.12.2021 czwartek (wystawienie do 15.12.21)
4.Klasyfikacja śródroczna24.01.2022 poniedziałek
5.Zebranie z Rodzicami dot. osiągnięć klas I, II, III-oceny śródroczne27.01.2022 czwartek
6.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas III-informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr-klasy III LO Klasy I i II- konsultacje z rodzicami24.03.2022 czwartek
7.Klasyfikacja klas III LO25.04.2022 poniedziałek
8.Zakończenie roku klas III LO29.04.2022 piątek
9.Egzamin maturalny4.05-22.05. 2022
10.Zebranie z rodzicami  klas I, II –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku19.05.2022 czwartek
11.Klasyfikacja uczniów klas I, II20.06.2022 poniedziałek
12.Zakończenie roku szkolnego 2021/202224.06.2022 piątek
13.Egzaminy i matury poprawkowe22,25 sierpień 2022