Zebrania z rodzicami

KALENDARZ  SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

1. Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas 04.09.2017r. poniedziałek, godz.17.00
2. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II, III- LO i II i III Gim 19.10.2017r. czwartek
3. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II, III- LO i II i III Gim 16.11.2017r. czwartek
4. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- LO i II i III Gim- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr 14.12.2017r. czwartek
5. Klasyfikacja śródroczna 04.01.2018r. czwartek
6. Wywiadówka 11.01.2018r. czwartek
7. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II i III- LO i II, III- Gim 22.02.2018r. czwartek
8. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- LO i II, III- Gim 22.03.2018r. czwartek
9. Zebranie z rodzicami  klas III LO, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku 05.04.2018r czwartek
10. Klasyfikacja klas III LO 23.04.2018 r poniedziałek
11. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II- LO i II, III- Gim 26.04.18r. czwartek
12. Zebranie z rodzicami  klas I, II LO II i II Gim, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku 24.05.2018r. czwartek
13. Zebranie z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach uczniów  kl. I, II- LO i II, III Gim 07.06.2018r. czwartek
14. Klasyfikacja uczniów klas I, II LO i II i III Gim 18.06.2018r. poniedziałek