Zebrania z rodzicami

KALENDARZ  ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  ROK SZKOLNY  2019/2020 

1. Zebranie informacyjne z Rodzicami uczniów  wszystkich klas 05.09.2019 czwartek, godz.17.00
2. Zebranie z Rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I, II, III 24.10.2019 czwartek, godz.17.00 
3. Konsultacje indywidualne z Rodzicami 21.11.2019 czwartek, godz. 16.00-18.00
4. Zebranie z Rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr 19.12.2019 czwartek, godz.17.00
5. Klasyfikacja śródroczna 14.01.2020 wtorek
6. Wywiadówka 23.01.2020 czwartek, godz.17.00
7. Zebranie z Rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II-

informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr-klasy III LO

26.03.2020 czwartek, godz.17.00
8. Klasyfikacja klas III LO 20.04.2020 poniedziałek
9. Zakończenie roku klas III LO 24.04.2020 piątek,

godz. 12.00

10. Zebranie z Rodzicami  klas I, II –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku 28.05.2020 czwartek, godz.17.00
11. Klasyfikacja uczniów klas I, II 22.06.2020 poniedziałek
12. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 26.06.2020 piątek
13. Egzaminy i matury poprawkowe  sierpień 2020