Zebrania z rodzicami i ważne terminy w roku szkolnym

1.Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas05.09.2022 17.00 poniedziałek,
16.30 – spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej – kl. I a,b,c 17.00 – spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej- kl. I d,e,f
2.Konsultacje z Rodzicami03.11.2022 czwartek 16.30-18.00  
3.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr15.12.2022 czwartek (wystawienie zagrożeń do 14.12.22 do godz.14.00)
4.Zebranie z Rodzicami dot. osiągnięć klas I-IV oceny śródroczne26.01.2023 17.00 czwartek
5.Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr-klasy IV LO Klasy I i III- konsultacje z rodzicami23.03.2022 17.00 czwartek, (wystawienie zagrożeń do 22.03.23 15.00)
6.Zebranie z rodzicami  klas I- III –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku18.05.2023 17.00 czwartek (wystawienie zagrożeń do 17.05.23 godz.15.00)