Zebrania z rodzicami i ważne terminy w roku szkolnym

KALENDARZ  ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  ROK SZKOLNY  2020/2021 

1. Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów  wszystkich klas 03.09.2020 r. czwartek harmonogram zostanie podany przed zebraniem
2. Konsultacje z Rodzicami 5.11.2020 r. czwartek harmonogram zostanie podany przed konsultacjami
3. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr 10.12.2020 r. czwartek harmonogram zostanie podany przed zebraniem
4. Klasyfikacja śródroczna 11.01.2021 r. poniedziałek
5. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas I,II, III – oceny śródroczne 14.01.2021 r. czwartek harmonogram zostanie podany przed zebraniem
6. Zebranie z rodzicami dot. osiągnięć uczniów klas III – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczna na semestr – klasy  III   klasy I i II – konsultacje z rodzicami   25.03.2021 r. Czwartek   harmonogram zostanie podany przed zebraniem
7. Klasyfikacja klas III 26.04.2021 r. poniedziałek
8. Zakończenie roku klas III LO 30.04.2021 r. piątek
9. Zebranie z rodzicami  klas I, II –informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku 27.05.2021 r. czwartek harmonogram zostanie podany przed zebraniem
10. Klasyfikacja uczniów klas I, II 21.06.2021 r. poniedziałek
11. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 25.06.2021 r. piątek
12. Egzaminy i matury poprawkowe 23.08, 24.08 2021r.